Relocation Coaching:

הגעתי לתחום זה באימון מתוך ניסיון אישי.

אני יודעת מה המשמעות של מעבר למדינה אחרת, וגם מה המשמעות של החזרה לארץ.

האימון לקראת המעבר למדינה אחרת, או בחזרה לישראל מיועד לזהות, לחדד ולהבהיר מי אנחנו, מה חשוב לנו , ומה יהיה לנו לחשוב לתכנן, לזכור ולחזק במהלך המעבר ובתקופת ההתאקלמות הראשונית.

עבודה מוקדמת על זיהוי ובהירות של העוצמות הללו מאפשרת לנו "לקחת אותם איתנו", ולוודא שניישם אותם במעבר ולאחריו.


 
 


אימון בתחום הקריירה יעזור לך לייצר בהירות, לקבוע מטרות ולפעול לשינוי בתחומים כגון:

 


חלק גדול מחיינו אנחנו מבלים בעבודה. הסביבות המשמעותיות בהן אנו חיים כוללים את הבית ואת סביבת העבודה. היכולת שלנו לתפקד ביעילות, ליהנות, להצליח, ולהרגיש סיפוק בתחום אחד, מושפעת כמובן מהדרך בה אנו מנהלים את עצמנו בתחומי חיינו השונים.

למה קריירה פלוס?

קריירה פלוס מתייחסת לעובדה, שיצירת שינוי ותנועה בתחום העבודה והקריירה, משפיעה ותורמת ליכולת שלנו לנהל את עצמנו מתוך בחירה, מתוך עוצמות, מתוך סיפוק גם בעבודה, וגם בתחומי חיינו האחרים.

שיפור בתחום העבודה והקריירה מעניקה לך פלוס גדול לחייך.

שינוי מקצוע

גיוון בתחומי העיסוק שלך
חזרה לשוק העבודה לאחר היעדרות (כתוצאה מחופשה, פיטורין, מחלה, נסיעה ועוד)
שיפור במקום העבודה הנוכחי
איזון בין חיי עבודה לחיים אישיים
קידום במסגרת המקצוע הקיים
התמודדות עם שחיקה
החזרת תשוקה ואנרגיה לחיי העבודה, למקצוע.
ניהול עובדים
ניהול מערכות יחסים עם מנהל/חברי צוות/עמיתים/עובדים
יציאה או חזרה מרילוקיישן
     
contact us mia@coachingandmia.co.il צור קשר
Tel 052-5239200 טלפון